Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!
::.CHUYÊN MỤC: Trao đổi chuyên môn

Khoa học (KH) là hệ thống những tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, về những qui luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy, hệ thống tri thức này hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội.
Trong định nghĩa này cần chú ý đến các ý sau:
- Hệ thống tri thức về tự nhiên, kĩ thuật, công nghệ, xã hội, tư duy.
- Hệ thống tri thức về qui luật khách quan.
- Hình thành qua lịch sử, phát triển từ thực tiễn đó là các logic khoa học chuyên ngành, ngay cả khoa học chính trị, quân sự.
Nếu hiểu KH là một lĩnh vực (không chỉ là tri thức) hoạt động nghiên cứu nhằm mục đích sản xuất ra những tri thức mới về tự nhiên, xã hội và tư duy thì nó bao gồm: Nhà KH, cơ quan, trang thiết bị KH, các phương pháp nghiên cứu v.v....

Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu khoa hoc, chẳng hạn như: Chương trình, dự án, đề án. Sự khác biệt giữa các hình thức NCKH nầy như sau:

Những năm gần đây trong phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, các giáo viên đã không ngừng giảm thiểu các giờ thuyết giảng để tăng giờ cho học sinh làm việc nhóm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải giờ làm việc nhóm nào của lớp cũng thành công. Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại này là người học chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Quý Thầy Cô tham khảo để vận dụng trong giảng dạy Tiếng Anh ở Tiểu học

QUY TRÌNH DẠY NGỮ ÂM - PHẦN 5. SAY IT RIGHT


1. Xác định mục đích luyện tập:


- luyện đọc câu có các âm cần chú ý:
. phụ âm, nguyên âm, nguyên âm đôi, chùm phụ âm (cluster)

. phát âm giống nhau, nhưng chữ viết khác nhau (e.g: sun vs. son)