Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!
::.CHUYÊN MỤC: Chủ đề năm học

Thực hiện Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt “Đề án Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 5490/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Đề án; Trong hai ngày 2 và 3/11/2011 tại Điện Biên, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì Hội thảo triển khai thí điểm Đề án. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, đại diện các đơn vị điển hình thuộc các sở giáo dục và đào tạo của 5 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm là Hà Nội, Nam Định, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự tham gia của lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hội thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp các ý kiến của địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.