Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Xã Triệu Sơn tổ chức hội nghị giáo dục năm học 2015-2016.

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2015, xã Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị giáo dục xã nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện công tác giáo dục của xã nhà trong năm học 2014-2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2015-2016. Tham dự hội nghị có thầy giáo Nguyễn Thanh Phong, đại diện phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Triệu Phong, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, hội trưởng hội Cha mẹ học sinh của 3 trường, Ban giám hiệu 3 trường và đại diện cán bộ giáo viên của trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học Cơ sở trong toàn xã.

 

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác giáo dục của xã trong năm học 2014-2015, Hội đồng Giáo dục xã phối hợp cùng với các trường đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan cấp trên về công tác giáo dục, đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Các tổ chức xã hội, các ngành đoàn thể đã tích cực hỗ trợ, đỡ đầu giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Địa phương, gia đình và nhà trường đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, cùng chăm lo công tác giáo dục. Xã triển khai tốt công tác “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” nên huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Các trường đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị năm học mới của ngành giáo dục, của cấp trên và nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Hầu hết đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có ý thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở tất cả các trường đã bước đầu có hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà có những chuyển biến tích cực, chất lượng phong trào mũi nhọn được nâng lên, thành tích đạt được cao hơn năm học trước.

 Trong những năm qua, xã Triệu Sơn đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; trường Mầm non tiếp tục giữ vững danh hiệu Trường Mầm non chuẩn Quốc gia mức độ 1; trường Tiểu học tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; trường THCS đang từng bước tăng cường xây dựng CSVC để nhà trường đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian sớm nhất. Đó là những thành quả nổi bật, đáng trân trọng của sự nghiệp giáo dục xã Triệu Sơn trong năm học 2014-2015.

Hội nghị cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của xã nhà  là tập trung thực hiện tốt nghị quyết 29 của BCH TW Đảng về "Đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các nhà trường. Tập trung vào việc giảm tối thiểu tiêu cực trong thi, kiểm tra và đánh giá, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học. Tiếp tục cải tiến công tác thi đua, khắc phục bệnh thành tích. Đổi mới phương thức dạy và học chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập. Các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến đánh giá cao phong trào giáo dục toàn diện các trường học đồng thời nêu lên những mặt tồn tại cần khắc phục đó là: Cần tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh; Tích cực củng cố và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho bậc học THCS để nhà trường sớm được cấp trên công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Hội nghị giáo dục xã Triệu Sơn năm học 2015-2016 đã thể hiện sự nhất trí, quyết tâm cao của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của hội nghị giáo dục xã năm học 2015-2016 nhằm tạo ra một động lực mạnh mẽ cho sự thành công trong năm học mới.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ