Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

HỘI NGHỊ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU SƠN NĂM HỌC 2015 - 2016 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT Triệu Phong về việc tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên đầu năm học mới, vào lúc 7 giờ 30 ngày 25 tháng 9 năm 2015, trường Tiểu học Triệu Sơn đã tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm đánh giá công tác và hoạt động năm học 2014 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

 

 

 

Hội nghị đã được nghe thầy giáo Lê Xuân Năm - Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Báo cáo đã đánh giá những mặt đạt được trong năm học vừa qua, thẳng thắn nhìn nhận những mặt thiếu sót nhằm đề ra giải pháp khắc phục trong năm học tới.

Trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 báo cáo đã nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm của năm học cụ thể  là:

Năm học 2015 - 2016 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Năm học 2015-2016 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ xã Triệu Sơn lần thứ XIV.

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành trong giai đoạn mới phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Chỉ đạo quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học theo hướng dạy học tích cực, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2011-2020; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học - XMC; Tiếp tục xây dựng CSVC để giữ vững danh hiệu trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí nhà trường. Phát huy tối đa sự tham gia và ủng hộ của cộng đồng và cha mẹ học sinh vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

            Trong hội nghị đồng chí đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng nhà trường ngày càng tiến bộ. Đối với địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

            Sau báo cáo dự thảo, hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã thảo luận sôi nổi về những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ về chính trị tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của GD&ĐT;  Một số biện pháp trong việc tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng học sinh theo Thông tư 30/2014  gắn với cuộc vận động “hai không” và việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Hội nghị đã nghe đ/c Trần Chí Hải  Trưởng ban TTND đọc báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhiệm kì 2013 - 2015 và phương hướng hoạt động của ban TTND trong nhiệm kì 2015 - 2017. Hội nghị đã nhất trí bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2015 - 2017 gồm 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Anh, đ/c Nguyễn Quang Quốc Tuấn, đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh để giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

            Nghị quyết hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015 - 2016 đã được đ/c Phan Thị Bích Thảo (Thư kí hội nghị) thông qua được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường biểu quyết nhất trí.

            Tại hội nghị này đồng chí Hiệu trưởng và đồng chí Chủ tịch công đoàn cam kết trách nhiệm giữa nhà trường và công đoàn quyết tâm thực hiện những mục tiêu và biện pháp mà nghị quyết đã đề ra.

            Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện ý chí quyết tâm trong mỗi cán bộ giáo viên và nhân viên toàn trường, hứa hẹn một năm học mới với những chuyển biến mới. 

 

           

Bài và ảnh: Trần Công Bỉnh

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ