Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Trường Tiểu học Triệu Sơn tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Trường học kết nối.

 


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong về việc tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống Trường học kết nối năm học 2016-2017; kế hoạch của Trường Tiểu học Triệu Sơn về việc tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống Trường học kết nối năm học 2016-2017. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí trường học; Với mục đích bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và quản lý dữ liệu trường Tiểu học. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 16/9/2016, tại phòng máy vi tính, nhà trường đã tổ chức tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống Trường học kết nối năm học cho 27 giáo viên. Lớp tập huấn triển khai hai nội dung chính: Sử dụng hệ thống Trường học kết nối và Quản lí dữ liệu trường tiểu học.

 

 

Mục đích của tập huấn nhằm triển khai nhân rộng hệ thống Trường học kết nối, từng bước ứng dụng vào các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, dạy học và quản lý dữ liệu qua mạng thông tin trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của  nhà trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động chuyên môn khác qua hệ thống Trường học kết nối; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Tại buổi tập huấn, tất cả các thầy, cô giáo đã được các báo cáo viên là thầy giáo Hoàng Công Dũng phó hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Nguyễn Thị Duyên hướng dẫn đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, đổi tài khoản, mật khẩu, đổi ảnh và cách thức tham gia hoạt động sinh hoạt chuyên môn trên Trường học kết nối và cấp tài khoản cá nhân cho học sinh trong lớp (Đối với giáo viên chủ nhiệm).          

Sau đợt tập huấn, nhà trường sẽ từng bước thực hiện sử dụng hệ thống Trường học kết nối và quản lí dữ liệu trường tiểu học ; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dạy học và quản lí dữ liệu qua mạng thông tin trực tuyến trong năm học 2016-2017, đảm bảo thiết thực hiệu quả. 

Kết thúc buổi tập huấn, giáo viên đã nắm được các bước thực hiện, đã thao tác thực hành được theo yêu cầu hướng dẫn của báo cáo viên./.

 

 

Ban biên tập website Trường TH Triệu Sơn

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TẬP HUẤN