Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Năm gia đình Việt Nam 2013 với chủ đề “Kết nối yêu thương”


Phát biểu tại Lễ phát động Năm Gia đình Việt Nam 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Gia đình là nơi tái tạo con người Việt Nam. Qua hàng nghìn năm phát triển của đất nước, gia đình Việt Nam ngày nay vẫn là nơi gìn giữ và phát triển các truyền thống chuẩn mực giá trị cao đẹp của dân tộc của tình yêu quê hương đất nước, vun đắp cuộc sống gia đình, lao động cần cù, sáng tạo, dũng cảm kiên cường bảo vệ Tổ quốc.

 


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ phát độngPhó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Xây dựng gia đình ấm no,  hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng và Nhà nước các đoàn thể của Việt Nam quan tâm… Lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang sinh sống. Chọn những việc cấp bách có ý nghĩa lâu dài và thiết thực, qua đó tạo bước chuyển mạnh, quan trọng trong việc phát triển gia đình của đất nước ta.

 

            Với chủ đề “Kết nối yêu thương”, Năm Gia đình Việt Nam 2013 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống. Bên cạnh đó, khẳng định vai trò của gia đình trong việc thực hiện các chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở Trung ương và địa phương cần có nhiều hoạt động phát triển gia đình như: Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng gia đình; ra soát, đánh giá, hỗ trợ xây dựng các mô hình gia đình bền vững, phòng chống bạo lực gia đình, gia đình bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn giao thông….Các khẩu hiệu tuyên truyền cho năm gia đình: “Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà của bạn”; “Thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình”; “Xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm mỗi thành viên”.

 

         Nguyễn Thị Minh Thư 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam