Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Tăng mức đóng BHXH lên 26% kể từ ngày 01/01/2014


 

Theo lộ trình tăng mức đóng BHXH của Luật BHXH được quy định cụ thể tại Điều 42 và 43 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006  của Chính phủ, từ ngày 01/01/2014:

 

 

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Hàng tháng đóng 26% trên quỹ tiền lương, tiền công tham gia BHXH, tăng thêm 2% so với hiện nay (người sử dụng lao động đóng 18% và người lao động đóng 8%).

Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn 4,5% trên quỹ tiền lương, tiền công tham gia BHYT (người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%).

Luật BHXH không có quy định lộ trình tăng mức đóng cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên mức đóng BHTN vẫn 2% trên quỹ tiền lương, tiền công tham gia BHTN (người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%).

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014 tổng cộng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với những đơn vị thuộc đối tượng tham gia BHTN là 32,5% (người sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5%).