Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và tiểu học

1. Trình tự thực hiện:

          - Các trường học, tổ chức, cá nhân khi mở lớp dạy thêm phải có hồ sơ xin dạy thêm, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện

          - Phòng Giáo dục Đào tạo cử cán bộ tiếp nhận Hồ sơ, Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ

          - Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức kiểm tra các điều kiện giảng dạy, đối tượng học, tiền học hàng tháng theo quy định

          - Phòng Giáo dục – Đào tạo ra quyết định cho phép dạy thêm

2. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

          - Đơn của cá nhân, tổ chức, các cơ sở xin mở lớp dạy thêm (mẫu đơn do Sở Giáo dục - Đào tạo cấp)

          - Danh sách cán bộ, giáo viên dạy thêm

          - Văn bằng chứng chỉ của cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy tại cơ sở dạy thêm, học thêm. Các giấy tờ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

          - Bản kế hoạch về dạy thêm, học thêm

          - Giấy khám sức khỏe (đối với giáo viên không đương nhiệm)

b) Số bộ hồ sơ: 02

4. Thời hạn giải quyết:

          - Chậm nhất 15 ngày, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ của cá nhân, tổ chức xin mở lớp dạy thêm, học thêm

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục-Đào tạo

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn của cá nhân, tổ chức, các cơ sở xin mở lớp dạy thêm (mẫu đơn do Sở Giáo dục - Đào tạo cấp)

8. Lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

          1. Cơ sở vật chất

          - Có đủ cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu theo quy định của Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về vệ sinh học đường”

          - Cơ sở vật chất lớp học phải có đủ diện tích trung bình từ 1,1m2 đến 1,25m2 cho một học sinh, bàn ghế đúng qui cách, phù hợp với người học, thoáng mát, đủ ánh sáng và các điều kiện trật tự an ninh, an toàn cháy nổ. Không mở lớp ở những nơi môi trường ô nhiễm gây nguy hiểm cho người học và người dạy.

          2. Đội ngũ giáo viên

          - Các cơ sở giáo dục, trường học, tổ chức đăng ký mở các lớp dạy thêm phải đủ đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo điều lệ trường học của cấp học tương ứng.

          - Cá nhân là giáo viên đương nhiệm đăng kí mở lớp dạy thêm phải có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo điều lệ trường học của cấp học tương ứng; không trong thời gian bị xử lý kỷ luật theo Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

          - Cá nhân là giáo viên không đương nhiệm: Khi mở lớp dạy thêm, giáo viên phải đạt trình độ chuẩn đào tạo theo cấp học tương ứng; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc mất quyền công dân.

          - Các đối tượng là giáo viên có sức khỏe yếu hoặc bị các chứng bệnh khác ảnh hưởng đến quá trình dạy học thì không được mở các lớp dạy thêm

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Luật Giáo dục

          - Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

 

          - Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm