Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Chuyện Trái đất

 

 Tôi kể bạn nghe chuyện nhỏ này:

Chuyện xưa nhắc mãi – trái đất quay.

Muôn loài sinh ra từ thuở ấy

Không hề vương bụi nét thơ ngây

Trái đất lúc này chưa nhiễm bẩn

Nên vẫn êm quay những tháng ngày

Chuyện trái đất!

Tôi kể bạn nghe chuyện nhỏ này:

Chuyện xưa nhắc mãi – trái đất quay.

Muôn loài sinh ra từ thuở ấy

Không hề vương bụi nét thơ ngây

Trái đất lúc này chưa nhiễm bẩn

Nên vẫn êm quay những tháng ngày

Thuở đó ô-zôn còn nguyên vẹn

Trãi một màu xanh ở trên đầu

Chim muông vui đùa cất tiếng hót

Trái chín đung đưa hương nặng đầy

Bốn mùa cây cối luôn tươi tốt

Hạt gạo làng thơm những luống cày.

Từ khi có thêm nhiều nhà máy

Làn khói bốc cao che kín dày

Tầng ô Zôn thủng tia tử ngoại

Làm ấm trái đất hại muôn loài

Nam Cực băng tan ôi sợ hãi

Biển phải dâng cao bọt sủi hoài

Bao nhiêu đồng bằng chìm đi mãi

Cánh cụt bơ vơ mất giống nòi.

Sông, hồ bị khô, mùi hôi thối

Bởi tại chúng ta xả rác bừa

Nhân loài còn đâu phương sống nữa.

Chắc phải bơ vơ giữa đất trời!

Bạn hãy cùng tôi với mọi người

Chung tay cứu lấy trái đất này

Hãy cứu trái đất - cứu nhân loài

Để cho cuộc sống không ngừng trôi

Để cho sự sống mãi xanh tuơi!

Trần Hữu Đạt (UBMTTQ huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị)

(Sưu tầm)