Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Chi 59.300 tỷ đồng cho cải cách tiền lương 2012


Sáng 10/11, Quốc hội đã phê chuẩn việc tăng lương tối thiểu cho công chức nhà nước lên 1,05 triệu đồng kể từ 1/5/2012, thay cho mức 830.000 đồng hiện tại. Tổng mức chi cho cải cách tiền lương năm 2012 là 59.300 tỷ đồng.

Lương cơ bản lên mức 1,05 triệu đồng từ 1/5/2012. Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng thời, Quốc hội cũng nhất trí tăng phụ cấp công vụ thêm 25% cho cán bộ, công chức. Ngoài ra, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

Tổng số tiền mà Quốc hội đồng ý cho cho việc thực hiện cải cách tiền lương vào khoảng 59.300 tỷ đồng. Khoản chi này trong năm 2011 khoảng 27.000 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với đề án tăng lương tối thiểu lên mức 1,05 triệu đồng, ngân sách Nhà nước dự kiến sẽ cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng. Năm 2012, lực lượng lao động cả nước sẽ có khoảng 52,9 triệu người, trong đó số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 51,27 triệu người.

Trước đó, Chính phủ cũng thực hiện đợt điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ 1/10. Theo đó, mức cao nhất là 2 triệu đồng một tháng áp dụng đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. Mức 1,78 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng 2. Mức 1,55 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng 3 và mức 1,4 triệu đồng một người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong vùng 4.

Hồng Anh