Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Triển khai thực hiện Chỉ thi 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.