Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu Học Triệu Sơn!

Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 năm học 2011-2012

Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo, tập huấn về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 3, lớp 4 học tiếng Anh 4 tiết/ tuần năm học 2011-2012 cho giáo viên trực tiếp dạy thí điểm lớp 4 và giáo viên cốt cán lớp 3 của 63 tỉnh/ thành phố vào ngày 14-15/12/2011 (tại Hà Nội) và ngày 16-17/12/2011 tại TP. Hồ Chí Minh. Các giáo viên tham gia hội thảo tập huấn đã nắm vững và thực hành xây dựng đề kiểm tra học kỳ phù hợp các yêu cầu về mục tiêu, nội dung, theo định hướng của Bộ, theo chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và hướng tới chuẩn châu Âu. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc triển khai kiểm tra học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3, lớp 4 như sau:

I. Hình thức kiểm tra

Để đảm bảo yêu cầu về mục tiêu và nội dung của chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và đánh giá chất lượng học sinh được chính xác, khách quan, toàn diện theo chuẩn thống nhất, các địa phương tổ chức kiểm tra kết quả học tập của học sinh lớp 3, lớp 4 bằng bài kiểm tra theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong thời gian 01 tiết, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng Nghe và Nói trong đó phần Nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số, phần Đọc 20 %, phần Viết chiếm 20 %, phần Nói 10%. Các câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bài không quá 4 trang A4 (kể cả hình vẽ).

II. Cấu trúc bài kiểm tra

A. Phần Nghe có 4 câu hỏi:

1. Listen and match. ( 4 x 0, 25 đ/câu) ( Có thể thay bằng Listen and circle the picture)
2. Listen and number. ( 4 x 0, 25 đ/câu)
3. Listen and tick/ colour. ( 4 x 0,25 đ/câu)
4. Listen and complete. ( 4 x 0,25 đ/câu)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.